Любомир Балабански

profileimage

Любомир Балабански учи молекулярна генетика в Единбург, Шотландия. Разработва дипломния си труд в Института за работа със стволови клетки към Центъра по регенеративна медицина в Единбург. След дипломирането си се връща в България и завършва магистратура „Генетика и геномика” в Биологическия факултет към Софийски Университет “Св. Климент Охридски”.

От 2012г. започва работа в генетичната лаборатория към Клиника „Малинов” под ръководството на чл.-кор. Драга Тончева, където се занимава с геномни анализи и генетична диагностика при хора.

На миналогодишното издание на Форум Дълголетие, Любомир Балабански разказа повече за приложението на стволовите клетки и необходимостта от прилагане на генетични изследвания като част от съвременната превенция срещу различни заболявания.