Д-р Мариана Тодорова

profileimage

Д-р Мариана Тодорова, футуролог и научен изследовател към Института за изследване на обществото и знанието към БАН, ръководител на българския клон на “Милениум проджект”.

Футурологията е изследване на вероятните, възможните и предпочитани събития в бъдещето, както и на гледните точки, и дори митове, които стоят в основата на подобни очаквания.

По-близко ли сме до безсмъртието отвсякога и до колко машините ще ни помогнат в постигането на дълголетие, ще бъдат сред акцентите в нейното участие.